Publicēt sludinājumu

1
Izvēlieties sev atbilstošu sludinājuma veidu
  • Bezmaksas sludinājums
    Sludinājums tiks publicēts ar atzīmi "neizcelts" 30 dienas,
  • Izcelts sludinājums (mēnesi) 10.00 - Publicēt 1 sludinājumu
    Sludinājums tiks publicēts ar atzīmi "#TEIRKURSI" 30 dienas,
  • Izcelts sludinājums (2 mēnešus) 18.00 - Publicēt 1 sludinājumu
    Sludinājums tiks publicēts ar atzīmi "#TEIRKURSI" 60 dienas,
2
Autorizējieties sistēmā vai izveidojiet jaunu profilu
3
Lai publicētu sludinājumu, ievadiet sekojošo informāciju:
4
Maksāt un saglabāt sludinājumu
Ja rīko kursus, meistardarbnīcas, pasniedz privātstundas u.c., izmanto iespēju publicēt sludinājumus portālā teirkursi.lv bez maksas.
Ja rodas jautājumi, ar prieku radīsim atbildes:
tel: 26370560;
E-pasts: info@teirdarbs.lv