Aktualitātes dokumentu noformēšanas prasībām, saskaņā ar jauniem MK noteikumiem Nr. 558 (58 skatījumi)

Kr. Valdemāra iela 63, Rīga
oktobris 30, 2018

“Aktualitātes dokumentu noformēšanas prasībām, saskaņā ar jauniem MK noteikumiem Nr. 558”
2018. gada 4. septembrī pieņemti jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, ar mērķi noteikt jaunu regulējumu, lai mazinātu administratīvo slogu un normatīvismu dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā.

9. novembrī Rīgā, no plkst. 11:00 līdz 15:00
Lektore: Gundega Dambe – personālvadības speciāliste

Semināra programmā:

• Dokumenta juridiskais spēks.
• Rekvizīti, kuri tiesību aktos noteiktajos gadījumos ietekmē dokumenta juridisko spēku.
• Dokumenta atvasinājuma izstrādāšana un noformēšana.
• Dokumenta dublikāta izstrādāšana un noformēšana.
• Pārvaldes dokumentu sistēma.
• Pārvaldes dokumenta noformēšana.
• Dokumenta vīzas noformēšana.
• Dokumenta saskaņojuma uzraksta un atzīmes par apstiprinājumu noformēšana.
• Dienesta atzīmes.
• Dokumentu reģistri.
• Efektīvāka lietvedība un dokumenti, no kuriem varbūt var atteikties?

Dalības maksa:
EUR 69.00 + PVN 21% (83.49 EUR t.sk. PVN) – pastāvīgajiem klientiem
EUR 75.00 + PVN 21% (90.75 EUR t.sk. PVN) – pārējiem semināra klausītājiem

Vairāk informācija un pieteikšanās mājas lapā www.eirovest.lv un pa tālruni +371 20231396