“Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas sagatavošanas noteikumi” (55 skatījumi)

Kr. Valdemāra iela 63, Rīga
oktobris 30, 2018

“Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas sagatavošanas noteikumi”
22. novembrī Rīgā, no plkst. 11:00 līdz 15:00

Lektore: Jolanta Reinvalde – ekonomikas maģistre M.sc.oec., nodokļu konsultante, nodokļu grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējoša grāmatvede un auditore

Semināra programmā:
1. UIN deklarācijas aizpildīšana:
• taksācijas periodā – mēnesī deklarējamie objekti.
• pārskata periodā – taksācijas gada pēdējā mēnesī deklarējamie objekti.
2. Jauna izpratne par nesaimnieciskajām izmaksām:
• Kas ir personāla ilgtspējas pasākumi? Izdevumi, kuri netiek uzskatīti par personāla ilgtspējas pasākumu izdevumiem.
• Kritēriji reprezentācijas izdevumu atskaitīšanai. PVN no reprezentācijas izdevumiem.
• Samērīga soda nauda.
• Ziedojumu “izmantošanas” iespējas.
3. Gada beigās veicamais aprēķins:
• Debitoru parādu norakstīšana un aplikšana ar UIN.
• Transferta cenu nozīme jaunajā UIN modelī.
• Aizdevumi saistītajām personām.
• Labākas procentu atskaitīšanas normas.
• Maksājumu nerezidentiem deklarēšana un aplikšana ar UIN.

Dalības maksa:
EUR 69.00 + PVN 21% (83.49 EUR t.sk. PVN) – pastāvīgajiem klientiem
EUR 75.00 + PVN 21% (90.75 EUR t.sk. PVN) – pārējiem semināra klausītājiem

Vairāk informācija un pieteikšanās mājas lapā www.eirovest.lv un pa tālruni +371 20231396